Wysyłka, terminy dostawy

DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW ZA MINIMUM 250 ZŁ (DOTYCZY WYSYLKI NA TERENIE KRAJU).

Sprzedający przekazuje do dostarczenia produkt po otrzymaniu zapłaty w czasie określonym w opisie każdego produktu.

Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar. (Nr konta GETIN BANK 33156010812003688600000001 Tomasz Gardawski) Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrany produkt.

Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.

Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

Shipping, delivery dates

FREE SHIPPING WHEN PURCHASING PRODUCTS FOR A MINIMUM OF 250 PLN (FOR SHIPPING IN THE COUNTRY).

The seller gives the product for delivery upon receipt of payment within the time specified in the description of each product.

After sending the purchase order, the user pays for the goods. (Account number GETIN BANK 33156010812003688600000001 Tomasz Gardawski) Immediately after the price is paid or the payment is credited to our account, we send the selected product to you.

Goods ordered in our online store are delivered via the Polish Post. The shipping cost depends on the total weight of the ordered goods and is given when placing the order.

If the delivery fails because the Buyer has provided an incorrect or incomplete address, the Seller will resend the product at the Buyer's expense, if the Buyer agrees to cover the costs of reshipment, as specified in the product description. The seller will send the product only after receiving the fee for re-shipping the product.